ALGEMENE VOORWAARDEN

Klachtenregeling

Als u van mening bent dat de door Crisis-training.nl (is een merknaam van FH Communicatie Raad & Daad BV) geleverde dienst niet voldoet aan wat u met ons hebt afgesproken, of aan de verwachting die u daarvan had, dan kunt u een klacht indienen bij uw crisis-training.nl contactpersoon. Ook kunt u een klacht indienen als er voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst iets is misgegaan.

De klachten regeling kunt u hier vinden. Zet uw klacht zo volledig en duidelijk mogelijk op papier. Crisis-training.nl reageert binnen de termijnen zoals in de klachtenregeling staat vermeld.