VOORWAARDEN

Gedragscode zakelijke markt

Leden onderschrijven de gedragscode van de NRTO. Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan....

Klachtenprocedure

Als u van mening bent dat de door crisis-training.nl geleverde dienst niet voldoet aan wat u met ons hebt afgesproken, of aan de verwachting die u daarvan had, dan kunt u een klacht indienen bij uw crisis-training.nl contactpersoon. Ook kunt u een...

Voorwaarden Beroep & Bedrijf

De algemene voorwaarden Beroep & Bedrijf, trainen en opleiden zijn grotendeels opgesteld aan de hand van de Gedragscode van Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), het platform voor aangewezen/erkende particuliere...