Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie opleidingsaanbod en werkwijze

Crisis-training.nl is een instituut dat zorg draagt voor diverse hoogwaardige opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van crisiscommunicatie en crisismanagement. Daarnaast verzorgen wij complete oefeningen waarbij de 'buitenwereld' realistisch binnen wordt gehaald. De scenario's zijn gebaseerd op waargebeurde incidenten of crisissituaties.

Er ontstaat vakbekwaamheid van functionarissen door te werken via de lijn Opleiden – Trainen – Oefenen (OTO). We hebben de meest recente inzichten verwerkt, zoals:

  • het opleiden door middel van e-learning modules;
  • het verder operationaliseren van de werkwijze van crisisteams;
  • de communicatieoperatie verder professionaliseren; 
  • samenvoegen van verschillende functies (rollen) in het opleidingstraject.

De opleidingsplannen bieden handvatten om een Ad hoc karakter voor opleiden, trainen en oefenen te vermijden. Daarnaast worden de deelnemers beoordeeld op vaardigheden, competenties en inhoudelijke kennis in 'live' opleiding- of oefensituaties.

Bij de opleidingen voor Bevolkingszorg worden de opleidingskaders, kwalificatieprofielen en proeven van bekwaamheid die door het project GROOTER (Veiligheidsberaad) gebruikt.