ONDERWIJS

Opleiden | Trainen | Oefenen (OTO)

Uitgangspunt bij de opleidingen is dat de crisiscommunicatie bij calamiteiten en crises binnen de Onderwijssector op een professionele wijze uitgerold kan worden. Crisiscommunicatie is een 'operationeel proces', dat vergelijkbaar is met de andere operaties binnen het palet van crisismanagement.

De opleidingen zijn functiegericht, competentiegericht en wordt afgesloten met certificering. Vakbekwaamheid van functionarissen ontstaat langs de lijn opleiden, trainen en oefenen (OTO). Wij volgen relevante wetgeving, crisisplanvorming, opleidingsproducten van het project GROOTER (Veiligheidsberaad) en actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied crisiscommunicatie.