WATERSCHAPPEN

Opleiden | Trainen | Oefenen (OTO)

Uitgangspunt bij de opleidingen is dat het crisismanagement en de crisiscommunicatie bij rampen en crises binnen de waterschappen op een professionele wijze uitgerold kan worden. Het crisismanagement en de crisiscommunicatieoperatie zijn een 'operationeel proces'. De opleidingen zijn functiegericht, competentiegericht. Vakbekwaamheid van functionarissen ontstaat langs de lijn opleiden, trainen en oefenen (OTO). Wij volgen relevante wetgeving, regionale planvorming, WAT, WOT en WBT afspraken, opleidingsproducten van het project GROOTER (in relatie met gemeentelijke processen) en actuele ontwikkelingen.

Wij leveren:
  • OTO opleidingen voor WAT, WOT en WBT crisismanagement en crisiscommunicatie;
  • Begeleiding bij grootschalige oefeningen (inclusief virtuele oefenomgeving, KCC, socialmedia- en media tegenspel);
  • Training op het gebied van netcentrisch werken;
  • Systeem- en netwerkoefeningen.